Prijava · Registracija
Thumb_..........

.Vule

ovde pejstujte slike od znakova,vidi dole::

Thumb_sp-studio

Meśa

Moje dolje ili tvoje dolje?

Thumb_sp-studio

Meśa

Sve je ovo fino i lijepo, ali mene treba crtez auta, automobila, kola itd. Imades li to?

Thumb_..........

.Vule

_____________$$$$______________ ____________$$$$$$$$____________ ___________$$$$$$$$$$___________ ___________$$$$$$$$$$___________ _____________$$$$$$_____________ _____________$$$$$$_____________ _____________$$$$$$_____________ ____$$$$_____$$$$$$_____$$$$____ ___$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$___ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_
_$$$$$$$$$POMOZI BOZE$$$$$$$$$_ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ ____$$$$_____$$$$$$_____$$$$____ _____________$$$$$$_____________ _____________$$$$$$_____________ _____________$$$$$$_____________ _____________$$$$$$_____________ _____________$$$$$$_____________ _____________$$$$$$_____________ _____________$$$$$$_____________ _____________$$$$$$_____________ ___________$$$$$$$$$$___________ ___________$$$$$$$$$$___________ ____________$$$$$$$$____________ ______________$$$$______________ ______________________________

Thumb_..........

.Vule

\\\\////
|.)(.|
| || |
\(__)/
|-..-|
|o\/o|
___!/\ /\!___
/ / / |~~| \ \ \
/ / / /|::::|\ \ \ \
'-'-'-'-|::::|-'-'-'-'
(((^^)))
>>><<<
||||||
(o)(o)
| /\ |
(====)
|_/\_|
(_/\_)
_|_,__|_
(___\____)

Thumb_..........

.Vule

ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ-kome treba za kopi pejst
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
█████████████████████████████████
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
█|▓▒▓|█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█|▓▒▓|█

Thumb_..........

.Vule

˜*•. ˜*•.•*˜ .•*˜
˜”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•°*”˜
˜*•.˜*°• S*S*S •°*˜.•*˜
.•°*”˜.• •.˜”*°•.
*˜*•. ˜*•.•*˜ .•*˜*

Thumb_..........

.Vule

¶´´´¶´´´´´´´´´¶´´´¶
¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶
¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶
¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶
¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶
¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶
¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶
¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶
¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶
¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶´
¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶
¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶
¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´
¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶
´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´
´

Thumb_..........

.Vule

__..)/.._____________..)/..___
¯¯””/(””¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯””/(”¯

Thumb_..........

.Vule

000000000
000000000
00...........
00...........
00...........
00...........
00...........
00...........
00...........
00...........

000000000
00....... 00
00....... 00
00....... 00
000000000
00...........
00...........
00...........
00...........
00...........

000000000
00....... 00
00....... 00
00....... 00
00....... 00
00....... 00
000000000

000000000
00...........
00...........
00...........
000000000
00....... 00
00....... 00
00....... 00
000000000

000000000
00....... 00
00....... 00
000000000
00....... 00
00....... 00
00 ...... 00

000000000
00....... 00
00....... 00
00....... 00
000000000
00...........
00...........
00...........
00...........
00...........

00........00
00.......000
00......0.00
00....0...00
00.0.....00
000.......00
00........00

Thumb_sp-studio

Meśa

Ubaci vise jedan crtez auta serem se u sred njega! A i ne moras ako neces...

Thumb_..........

.Vule

pa nema kola,kad nadjem stavicu

Thumb_..........

.Vule

[]_[]_[]_[] ........... []_[]_[]_[] ............ []_[]_[]_[]
\======/ ............ \======/ .............. \======/
====..................====....................====
====[]_[]_[]_[]_[]====[_[]_[]_[]_[]====
=========.==============.=====[====
=======""""""""==========""""""""===[====
=======""""""""==========""""""""===[====
=======""""""""==========""""""""===[====
=======""""""""==========""""""""===[====
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Thumb_..........

.Vule

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&####´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&#**#####´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&#******#####´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&####*******#####´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&##**#*********#####´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&#######************#####´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&###***##***************#####´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&###*******#######*******###´´####´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&#**##***********##****##´´´´´´´´##´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&#*******~OSVAJAČI~*****/////*###´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&##*##*************###***##´´####´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&##***####************####´´´´´´´´##´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&#####*********####**##*#####´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&´´´´#####**********#######´´####´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&´´´´´´´´#####********###´´´´´´´´###´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&´´´´´´´´´´´´#####******#####´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&´´´´´´´´´´´´´´´´#####**###´´####´´´´´´´
´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´&´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´####´´´´´´´´###´´´´
´´´´´´´´$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´&´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´####´´´´´´´´´´´
´´´´´´´$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´&´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´####´´´´´´´
´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´&´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´####´´´
´´´´´´´$$$$$$$$$$´´´´´$$$´´´´&´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$$´´´&´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$$'''$$$´´&´´´´´´´´´´´´¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$$$´´´´´´$$´´´&´´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´''&&&&&'´&´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´''&&&###´&´´´´´$$$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'&&&&###´&´´$$$$$$$$$¤$$¤$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'&&&&&&#´&$$$$$$$$$$¤$$$¤$¤$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'&&&&&&#´$´´$$$$$¤$¤¤¤$¤¤¤$¤´$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&&&&&&´$&$$$$$$$¤$¤¤$¤¤¤$¤¤$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&&&&´´´$$$$$$$$¤¤$¤¤$¤¤$¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´##################$$$$§¤$¤´$´¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´#******####******#$$$$¤¤¤¤´´´´´¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´#*******##*******#$$$¤¤¤¤¤¤´´´´´´¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´#*******##*******#$$$¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´#***#***##***#***#$$$¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´#**##########**#$$$$¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´#**#***##***#**#$$$$$¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´¤¤¤¤´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´#*****##*****#$$$$$$$¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´#*****##*****#$¤¤¤$$$¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´#****##****#$$$¤¤¤$$¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´¤¤¤¤¤´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´#***##***#$$´$¤¤¤¤$¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´¤¤¤¤¤´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&#*####*#&$$´$¤¤¤¤¤$¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´¤¤¤¤´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´&#****#&&&&&&&&&&&$¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´¤¤¤¤´
´´´´´´´´$$$´´´´´´´¤¤¤¤#**#&&&&&&&&&&&&&¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´¤¤¤´´´´´´
´´´´´´´$$$$$´´´´´¤¤¤¤¤¤##¤¤&&&&&&&&&&&&¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´¤¤¤´´´´´
´´´´´$$$$$$$$$´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤####¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´¤¤¤´´´´´
´´´$$$$$$$$$$$$¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤####¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤´´´´´
´´´$$$$$$$$$$$$¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤###¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤´´´´´
´´´$$$$$$$$$$$´¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤###¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤¤´´´´´
´´´$$$$$$$$$$$´¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤###¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤´´´´´´
´´$$$$$$$$$$$$´¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤###´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤´´´´´´´´
´$$$$$$$$$$$$$$´¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´######´´´´´´´´´´´´´´´´´¤´´´´´´´´´
´$$$$$$$$$$$$$$´´¤¤¤¤¤¤¤´¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´######´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´$$$$$$$$$$$$$´´¤¤¤¤¤¤´´´´¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´$´´$$$$$$$$$$´´¤¤¤¤¤¤´´´¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´$$$$$$$$$´´¤¤¤¤¤¤´´¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´$$$$$$´$$$$´´¤¤¤¤¤¤´´´´¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´$$$$$$´$$$$$¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´$$$$´$$$$$$¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´$$´´$$$$$$´¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´$$$´´$$$$$$¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Thumb_..........

.Vule

za one koji ne vide ovo iznad je konj

Thumb_..........

.Vule

pa to,isti kurac,nije bitno kako s zove

Thumb_img012

Nikolija

Nauci nas kako to radis......

Thumb_..........

.Vule

╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗
║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣
╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝