Prijava · Registracija
 1. 516 : 129
  16 em plus     16 em minus
  517 : 129
  516 : 130

  Mizantrop

  Natprosečno inteligentan čovek. Čovek koji je savršeno svestan u kakvom vremenu živi, i koliko su ljudi generalno podli, kao i spremni da gaze sve pred sobom zarad nekog sićušnog cilja.
  Biti mizantrop - to je vrlina.

 2. 83 : 12
  16 em plus     16 em minus
  84 : 12
  83 : 13

  mizantrop

  Čovek koji je shvatio suštinu svog brata čoveka. Realista i iskren.
  Sve kvaliteti nepoželjni u današnjem svetu.

 3. 77 : 23
  16 em plus     16 em minus
  78 : 23
  77 : 24

  Mizantrop

  Osoba kojoj čak i prisustvo tuđe senke smeta.

 4. 43 : 8
  16 em plus     16 em minus
  44 : 8
  43 : 9

  Mizantrop

  Antropolog sa iskustvom.

 5. 33 : 4
  16 em plus     16 em minus
  34 : 4
  33 : 5

  Mizantrop

  Onaj koji ne diskriminiše ljude ni po kojoj sociološkoj ili biološkoj osnovi.

  Sve ih mrzi podjednako.

 6. 48 : 33
  16 em plus     16 em minus
  49 : 33
  48 : 34

  mizantrop

  čovekomrzac