Prijava · Registracija
19 : 6
16-em-plus     16-em-minus
20 : 6
19 : 7

Neupravni govor

Govor koji se toliko često koristi da nismo ni svesni toga.

A: Sta ti je rekao??
B: Rekao mi je da neće da ide.

Fejsbuk komentari