Prijava · Registracija
17 : 6
16 em plus     16 em minus
18 : 6
17 : 7

Poslednji stepen siromaštva

Kada odelo ne daješ na hemijsko čišćenje jer te svaka fleka seća na neki obrok.