Prijava · Registracija
Thumb kerrr
16 em cross

Mali Ker na definiciju 'Mišljenje ministarstva'

Otaljavati
Bezvoljno se baviti Mihailom Taljem.

Thumb kerrr
16 em cross

Mali Ker na definiciju 'Živiš pod mojim krovom i na mojoj grbači'

Primjer primjernog i uzornog ponasanja...
Riha majstor pleonazama
Ali plus sam dao, trud je vidljiv

Thumb kerrr
16 em cross

Mali Ker na definiciju 'šahbaz'

Eee, Agilni, Agilni, šališ se, a ne znaš koliko bola u stvari uzrokuješ

Thumb kerrr
16 em cross

Mali Ker na definiciju 'Žarko Laušević'

Duh iz lampu... Zdravo, dobri čovječe, da li dobro si?

Thumb kerrr
16 em cross

Mali Ker na definiciju 'Povreda šake/lakta/kolena/stomačni virus/lakši oblik multiple skleroze/samoizlečivi karcinom'

Nije, imao je
povredu šake/lakta/kolena/stomačni virus/lakši oblik multiple skleroze/samoizlečivi karcinom