Prijava · Registracija
768 : 86
16 em plus     16 em minus
769 : 86
768 : 87

Yugo 45

Postoji i sportska varijanta juga 45.

Ima tenisku lopticu na kuki.

Komentari