Prijava
   

Embrion

Primarna produktivnost, nastala kao posledica rada sekundarne sirovine