Prijava
  1.    

    Hitler iz našeg sokaka

    Naizgled običan čovek, malograđanin, mediokritet, pripadnik srednje klase, sitni činovnik, sušti prosek u najgorem smislu reči čije postojanje zaboravljamo u najvećem broju slučajeva, a žene ne primećuju upravo zbog toga što su beskičmenjaci i kod njih ne bude nikakve emocije. Ali samo naizgled, jer ljudi sa ovakvom strukturom ličnosti prikrivaju svoje destruktivne emocije, a kada se ukaže povoljan trenutak svoju do tada latentnu pravu razuzdanu i opasnu narav direktno ispoljavaju. Inače je to naslov poznatog domaćeg filma o folksdojčeru koji je po početku nemačke okupacije počeo da maltretira svoje komšije sa kojima je do tada bio u dobrim odnosima. Ovaj pojam ukazuje i na to da su čelnici nacističkog režima u Nemačkoj i drugim državama za svoje poznanike bili obični ljudi u kojima je zapravo skrivena bila zver. Zbog toga ne smemo smetnuti s uma da su ti ljudi u svom okruženju funkcionisali naizgled kao sav normalan svet.