Prijava

+ Znam dosta takvih (tj. trojicu previše) :)))

#63
+34192
115
definicija