Prijava

Neki su rođeni anestezirani a neki upadaju ili se sami bacaju u perpetum alkoholikus začarani krug rintanja i trošenja zarađenog na anesteziju (džibru). Što kaže Panonski go... mornar: ,,Neko pijan, lakše život odrobija." +

Najjače je u busu i pre tekme i posle tekme :)
Ovo je slučaj sa javnim busom, ali još jače je kad se iznajmi svoj, pa je ceo pun samo sa navijačima

danas pričam ja sa drugaricom i na kraju ona "odoh ći", stoga se i setih ovoga +

Plus na reklamu uvek ako nisi The Prof

#209
+16801
109
definicija