Prijava

Сећам се да је једном тим, којим се бави филм, изгубио у финалу. Изневеров'о сам. +

ово ми је један од првих коментара и сад опет да кажем годину касније да кида дефка

#385
+8709
143
definicija