Prijava
   

Ćerestvo

Samo još jedan od brojnih arhaičnih izraza u vokabularu naših ljudi. Imenica koja označava bilo kakav kompleksniji električni uređaj. Često se može čuti uz glagol jebenisati.

Laptop: "Kak'o je to ćerestvo, kad može da radi, a da nije ukopčano u struju?"

   

Jebenisati

Izraz viđen kod starijih ljudi, a koji označava rukovanje nekim električnim uređajem.

Moj deda: "Ne jebeniši više taj mobilni, pokvariće se!" (odnosi se na kucanje poruke)

?
+707
22
definicija