Prijava

Pa neće valjda sam sebi?

Oće ako vidi. To je urrad.

Ne kapiram zašto moderatori ovo ne obrišu?!

Pa neće valjda sam sebi?

Pazi na pritisak

Pazim, pazim... Zato i komentarišem ovakve stvari, to me relaksira.

Ne kapiram zašto moderatori ovo ne obrišu?! Običan, najobičniji prilog definisan uz pomoć sinonima...

Skoro
Gotovo, zamalo.
- Sklanjaj, bre, one tvoje pinkle iz hodnika, skoro da polomim obe noge kad sam se vraćao sinoć.

Zamalo
Gotovo, skoro
- Sklanjaj, bre, one tvoje pinkle iz hodnika, zamalo da polomim obe noge kad sam se vraćao sinoć.

Isto tako bi moglo i:

Dobro
Valjano, nije loše.
- E, dobro si obavio onaj posao za gazdu.

+
al' ima grešaka, ti bar možeš da prepraviš :)
Kurđun - kurđup
Sukurdol - sukurdov
Omžikur - ožmikur
Panđupan - parđupan
Sajtava - sakajtov

#158
+20853
271
definicija