Prijava

Da Kaizen pri odjavi sa sajta meće čao zdravo.

zašto je nisi ubedio dečko?

*decxko

ODABIRAVAJTE OVO JEBOMUSVE!

TO ĐUKA SREĆO USPJELI SMO DA ISPRAVIMO NEPRAVDU

879 put da vidim ovo. Na raznim jezicima.

HAHAHAAHAHAHAHAHAHAA
Pa bogtemazo, će dumrem!

#452
+7294
82
definicija