Prijava
   

Splavuše

Osobe ženskog pola koje su radi praćenja svetskih trendova izblajhane (bez obzira da li im to zaista stoji ili ne) i uvek full obučene i našminkane (nebitno što idu samo iza ćoška da kupe hleb). Obično ih možete locirati na beogradskim splavovima....

   

Samo trenutak

Izraz koji najčešće upotrebljavaju salterski službenici, kako bi vas ljubazno obavestili da sačekate sledećih 15 min do pola sata (naravno, period čekanja se menja po njihovom ličnom nahođenju), kako bi oni završili samo njima poznate i neophodne stvari i to baš onda kada ste vi na redu....

   

Pola sata

U Srbiji, vrlo promenljiv vremenski interval, koristi se kao izgovor za bilo koje vremensko razdoblje, a obično traje od jednog do tri sata...

Ja: Nikola ustaj 9 je sati, moramo odmah da krenemo!!!!
Nikola: Evo još pola sata.....
(sat vremena kasnije on je, naravno, još uvek spavao....)

#419
+7840
143
definicija