Prijava

da neće da ih krsti?..ili venčava u crkvi?

I u čemu je fazon sa šiptarskim kumstvom?

?
+18
8
definicija