Prijava
   

Uvideti viziju

Uvučićiti se u vladajuću stranku, radi brige o sopstvenoj guzici.

- Šta bi sa Tešom, od onakve veličine, vidi kakve goste dovodi…
- Uvideo viziju čovek.
- 100 posto.

Komentari