Prijava · Registracija
 1. 35 : 2
  16-em-plus     16-em-minus
  36 : 2
  35 : 3

  kontemplacija

  Superlativ mudrovanja. Odsustvo svih drugih misli sem o pojmu o kojem mislimo i produbljujemo svoje misli. Simptomi prepoznavanja kod ljudi koji su zapali u kontemplirajući trans - slični facijalni izrazi kod pojave konstipacije i opstipacije. Inače pojmovi koji se često brkaju sa pojmom kontemlpacije tako da se ne preporučuje česta upotreba ovih izraza u javnim nastupima i govorima.

 2. 27 : 3
  16-em-plus     16-em-minus
  28 : 3
  27 : 4

  kontemplacija

  misaono posmatranje; ništa ne radiš, samo misliš posmatrajući i posmatraš misleći, zamori to,brate

  supervizor Milka Canić