Prijava · Registracija
630 : 108
16 em plus     16 em minus
631 : 108
630 : 109

Dart Vejder

Pandur koji noću zaustavlja vozila kada prekorače brzinu sa svojom moćnom crvenom svetlećom palicom (mačem)

Komentari