Prijava
   

5 glasova

U vreme posela i ostalih sličnih manifestacija i radio emisija u dosta njih se moglo dati do pet glasova u jednom pozivu. Glasalo se uključenjima sa fiksnog telefona po ceni običnog poziva. Do dan danas je ostalo nejasno koja je bila logika onih koji su davali, recimo 4 glasa za Mileta ili Halida.