Prijava
   

Ako ti dođem tamo,ugasiću te kao radio!!!

Drugim rečima-ućuti ili najebao si.