Prijava
 1.    

  Arčenje

  Divljačko i dugo jebanje.
  Takođe i turski izraz za uzaludno trošenje i rasipanje.

  Ja arčim! ....... (al arčim pod prvom stavkom , za drugu se nema uslova)

 2.    

  Arčenje

  Jebanje u , sa obaveznim krikom "A" u vidu predigre.

 3.    

  Arčenje

  Stara Srpska reč verovatno Turskog porekla.
  Stara Srpska reč meni nepoznatog porekla,
  a istog značenja kao i arčenje mogla bi da bude-trošenje.

 4.    

  Arčenje

  Stara (a kakva bi bila) Srpska (a čija bi bila) reč zemljoradničkog porekla (deminutiv- dunumanje, augmentativ- hektaranje). Ne pripada SI sistemu mernih jedinica jer takvoj radnji metar nije dorastao.