Prijava
  1.    

    Bičarke

    Organizmi koji su intelektualno na jednoćelijskom nivou, a ipak možeš da ih jebeš.

  2.    

    bičarke

    Bičarke su ženke jednoćelijskih organizama bičara....Zelena euglena rules!