Prijava
  1.    

    Biti lovu

    Zarađivati veliku količinu novca.

    - Si video Giletovu jahtu? Postao je brodovlasnik.
    - Lako je njemu kad bije 150 hiljada mesečno.