Prijava
 1.    

  Bubreg

  Dio koji najčešće strada u toku vožnje po našim putevima.

  'Alo brate, uspori malo po tim rupama, stradat će mi bubreg!

 2.    

  Bubreg

  Najpopularniji organ za protivpravno sticanje dobiti.