Prijava
 1.    

  C2H5OH

  Hemijsko jedinjenje koje u Srbiji poprima epitet nacionalnog identiteta (posebno među mladima vikendima).

  Zastupljen je koliko i H2O.
  U prirodi: Povećana količina se javlja u prirodnoj sredini uoči Prvog maja.

 2.    

  C2H5OH

  Formula zbog koje se mladi alkosi početnici upuštaju u naučna istraživanja.
  Materijal koji garantuje napredak u nauci.