Prijava
  1.    

    Cepati koviljke

    Ljuštiti kove. Češljati koviljke. Đuskati koviljke. Ustvari, igrati karte, biti navučen na kocku.

    `el u jevreji ljuštimo kove?