Prijava
 1.    

  Ciglana

  Skladište mobilnih telefona kojima je prošla moda, takozvanih cigala.

 2.    

  Ciglana

  Naziv za ekipu koja ima očajan šut sa linije za tri poena.

  - Šta je ovo kruvtijebem, šut za tri 2/32, koja ste ciglana od ekipe.