Prijava
 1.    

  Degažman

  Bacanje kese za đubre sa četvrtog sprata (ili više) na zelenu površinu ispred zgrade.

  Stilovi:
  - Lebron - gađanje žardinjere u kojoj je kanta za otpatke
  - Žabica - u daljinu, sa što više odbijanja o zemlju
  - Koncentrični krugovi - bacanje u vis sa ciljem da se kesa što šire raspadne u kontaktu sa podlogom