Prijava
 1.    

  divide et impera

  'zavadi pa vladaj' - Američka politika na Balkanu maskirana u modernu verziju: širenje demokratije i zaštita ljudskih prava.

 2.    

  divide et impera

  Politika svake sile, pri čemu treba praviti razlike. Rimljani su bar bili iskreni, pa nam je od njih ostala ova izreka. Neke druge sile su nametale Veliku igru, Velika igra na određenim prostorima. Samo su zapadne sile pokušale da baš ceo svet podele, pa njime vladaju (Španija, Britanija, Amerika...). Amerika je otišla najdalje u licemerju, pa nas oni komadaju i porobljavaju "za naše dobro".

  Bivša SFRJ, "Zapadni Balkan", da ne idemo dalje...