Prijava
  1.    

    Dobro društvo

    Zločinačko udruženje koje radi na upropašćavanju dobre dece iz poštenih kuća i svoje razorno delovanje pripisuje Lošem društvu. Samo se sa dobim društvom zatvaraju kafane, dočekuje jutro i prave one gluposti koje se kasnije prepričavaju unucima kad im roditelji nisu u blizini.

    Nisam upao u loše društvo, da loše, ne bih se sa njima družio.