Prijava

I zar nije trebalo posle c da ide č???

Aj dobro.
Č-ČSK Čelarevo

Hah možda su stari vukajlijaši bili debilčine pune sebe, ali ancient vukajlijaši su bili čisti daunovci, po temama koje su otvarali

A- Avelino