Prijava

Ban je restriktivna mera koja se preduzima da bi se član kaznio i udaljio sa sajta na neko vreme.

Moderator ima pravo da te banuje ako proceni da:
vređaš, bilo druge članove sajta, bilo osobe koje uopšte nisu u vezi sa sajtom zloupotrebljavaš glasanje dajući bezrazložne pluseve ili minuse samo određenim autorima
spemuješ sajt (ubacuješ previše sadržaja van konteksta kroz komentare, forum, čet, ...) na sajt ubacuješ eksplicitan sadržaj - pornografiju, slike smrti, povređivanja ljudi ili životinja
* generalno umenjuješ kvalitet sajta kopirajući definicije, praveći postere u posteru, miniraš teme na forumu, ...

Visinu bana određuje moderator u zavisnosti od težine prekršaja i učestalosti prekršaja. Česti banovi izvesno dovode do trajnog banovanja, ali isto tako jedan težak prekršaj u startu pogotovo ako si nov na sajtu može dovesti do trajnog bana.