Prijava

ave fade

slava mu

шта слава му није умро чоек отишо на ферије само

fejde ti sediš na guzici

pašteta > mesni narezak

popušiš mi onaj komad mesa među nogama

pojedeš mi paštetu iz čmarine

Мојне се свађате на Бадњи дан

ili Glock ili mauzer

dvoje su se tako smuvali