Prijava

Mlađoni, odolevaš jako :)

Je l sam dobro razumeo, igra se i dalje, i final 4 se računa?