Prijava

...se svađa sa maestrom

...upadne na čet gde su reme i soja

...raspravlja o ravnoj zemlji