Prijava

Da li je po vama balkan info napravljen za tu namenu?

Evo primera:Mislite li da u ovome ima istine?

Jebem ti gde god sta imas smrdo studente