Prijava

Kazan: da li ste sada srećni konačno, četeri, ili ćete opet da me smarate?
- Da

Чет или кајзен?

Hajde da pokušamo sa obrnutom psihologijom.
Kazane, NE opravljaj čet

na četu ne radi čet