Prijava

Da li bi je radije tukao ili jebao? Ili oba?

stratimire, legendo!

Sad već možemo da razgovaramo, Boljo!