Prijava

Sinja Gora? Ili pak, Gora Sinova? Ili možda, kako Englezi tvrde, "Sin Plate" (Gora grehova)? Čak i Meksikanci iz etničke grupe "Sinaloa", tvrde da vode poreklo sa ovog teritorija koji je još od '48me, predmet spora između Izraela i Palestine. Šta kažu istoričari? Šta kaže Car?