Prijava

Razlozi za:

- Ejdusi bili na vlasti.
- Ejdus mi se čini kao dobronameran čovek.
- Imaju definisan ejdus.
- Nacionalno su orjentisani.
- Prava su ejdus.

Razlozi protiv:

- Ejdusovi nastupi nisu baš najbolji. Zna da bude napadan a to kod običnog birača nije dobro.

Ejdus ima moj ejdus