Prijava

Да ли је ово ејдус? Ја само што нисам умро од ејдуса, и реално, само ми ово треба.
http://mondo.rs/a975256/Info/Srbija/Vojska-Srbije-upis-u-evidenciju-ko-se-ne-odazove-kazna.html
Оћел бити нешто од ејдуса?