Prijava

1. ejdus
2. ejdus
3. ejdus

добра листа, али моје мишљење је да треба ејдус да се замени са ејдусом да би то било то.