Prijava

Kako Vi to mislite?

You don't get a second chance, life is not a Nintendo game

Ali zato drugi račun može, dupljače?

Misli popuši ga

mislim

Vuk je Oksford? To smo utvrdili ili šta?

kajzene, gasi govno, šesnaest je godina trajalo i to je više nego dosta. eutaniziraj ga pre no ovi dupli paraziti ga sporo, bolno ubiju.

Neka simpoća izbija iz oksforda, nema ko drugi biti

ma dajte nema ni s od simposti kod mene, mene vole sve žene

ček da proverimo, šta misliš o autoru Filipu Mesnom?

mesni narezak je cenjeni autor što blankpostuje. a Filip je?

Filip Mesni, ne pravi se lood, swatkishu

autore kamenofil, ipak me zanimaju žene. hvala

Au Mesni, Oksford ti reče da si ružan

pa svi ovde smo ružni šta