Prijava

Da li neko ima više podataka o ovome?

Bilo kojeg religioznog simbola, sve dok ga osoba koja drži ima jaku veru. Krst uzet jer se o vampirima pisalo u većinski hrišćanskoj evropi

Bazdulje znas kako su nas učili, samo mu proučiš euzu i ne moze ti meda

Samo bijeloga lukaca
Bijeloga Lukasa

LIHVAR
Samo bijeloga lukaca

A zelenoga?