Prijava
  1.    

    fungar

    ili cigan - kad su u choporu glume neki kriminal a kad su sami mole za milostinju

    fungar, cigan ganci,cigosh,gurbet.......