Prijava
 1.    

  gandza

  Isto sto i vutra

  Iam neku opasnu gandzu, ae da se uduvamo

 2.    

  gandza

  vutra, džidža, trava, marihuana, konoplja, marija-ana, wacky tobaccy, travka-pobrljavka, prirodna medicina, majka priroda, smehocilin, šminka...

 3.    

  Gandža

  Najrelevantniji kanditat za Nobeleovu nagradu za mir.

 4.    

  gandza

  jedna od najjeftinijih i najdostupnijih psihoaktivnih sredstava u nas

 5.    

  Gandža

  Sleng sa dva osnovna značenja.
  I)U osnovnom,ustaljenom značenju označava travu, vutru.
  II)Takođe se kotisti da označi i bandu, ekipu.

  I)Laki,tebra, 'de si nabavio vaku gandžu?!?
  II)De ste, gandžo, šta se radi?

 6.    

  Gandža

  Drugi najveći grad u Azerbejdžanu.