Prijava
 1.    

  Hakurik

  Izraz koji koristite kada se ne možete sjetiti imenice nekog predmeta, dok objašnjavate ili obavljate neku radnju.

  "Fadile kuda si kreno?"
  "Ma mali mi se počeo baviti dj ingom pa me poslo da mu uzmem onaj hakurik"
  "Koje?"
  "Ma ono što tipkaju?"
  "Laptop?"
  "Ma ja"

  ------------------------------------------------------------

  "Enese de mi dodaj taj hakurik"
  "Solnicu?"
  "Ma ja"