Prijava
  1.    

    Hepi endikep

    Doživeti 'srećan kraj' zahvaljujući posedovanju nekakvog psihičkog ili fizičkog hendikepa, npr. kod eskiviranja vojske/rata ili kad se kaže da glupi ljudi jedino mogu biti srećni.