Prijava
   

Hiperprodukcija

Kada je veća proizvodnja od potrošnje. Primeri: folk kič, kineska roba, produkti pojedinih autora vukajlije, ekspanzija DJeva i njihova proizvodnja...

Komentari